Ταμείο Αρωγής & Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Λυκαβηττού 2, Αθήνα 106 71
Τηλ.: 210-3636492
Fax: 210-3642359
Εmail: tameio_arogis@palso.gr

Καλέστε μας