Τράπεζα Πειραιώς: GR53 0172 0510 0050 5104 5781 323
Δικαιούχος :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Βήμα 1 προεγγραφή

(μόνο 1 φορά)

Βήμα 2 ολοκλήρωση εγγραφής και καταθετήρια

(όταν γίνεται κατάθεση)

Φόρμα προεγγραφής στην πλατφόρμα e-learning

palso-online.gr

*όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

  Είμαι μέλος του Σύλλογου  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ  Τύπος πλατφόρμας  Ανέβασμα αρχείου (Λογότυπο)  Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε με την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σας στην πλατφόρμα palso-online.gr , αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομοσπονδία και στον Σύλλογο που έχετε επιλέξει, ενώ αντίγραφο θα λάβετε και εσείς. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της αίτησης εγγραφής σας στον palso-online.gr που έχετε επιλέξει.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και των
  δικαιωμάτων σας.

  Όροι Χρήσης:

  1. Η πλατφόρμα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη των συλλόγων για 3 μήνες και μόνο για την περίοδο από 20 Ιουνίου 2023 έως και 15 Οκτωβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημέρα ενεργοποίησης. Η δωρεάν χρήση της πλατφόρμας ισχύει μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2023 (τελευταία ημέρα δωρεάν χρήσης). Η πλατφόρμα θα διατίθεται δωρεάν μέχρι και 15/10/2023.
  2. Η χρήση της πλατφόρμας αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της εφαρμογής Big Blue Button για την υλοποίηση διαδικτυακής διάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της δωρεάν χρήσης, ο χρήστης έχει το δικαίωμα χρήσης ενός δωματίου (room), απεριόριστο χρόνο μαθήματος, απεριόριστο αριθμό μαθητών, διαμοιρασμό οθόνης-ών , πίνακα, ήχου, video, βιβλίου μαθήματος, διαμοιρασμός αρχείων και υλικού, απεριόριστα breakout rooms, συνομιλία (chat), ψηφοφορίες, πίνακα πολλαπλών χρηστών, διαμοιρασμό σημειώσεων, σήκωμα χεριού, emojis, βίντεο κάμερα, μαγνητοσκόπηση μαθήματος, πίνακας ελέγχου εκμάθησης (learning analytics) κ.α.
  3. Για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας απαιτείται εγγραφή μέσω της φόρμας εγγραφής (link: https://palso.gr/e-learning/ ) στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία τιμολόγησης, η επιλογή ονόματος της πλατφόρμας, το λογότυπό σας κλπ.
  4. Το συνολικό κόστος αρχικής ενεργοποίησης (initial setup) είναι €70 (συμπ. ΦΠΑ). Για την ενεργοποίηση της δοκιμαστικής περιόδου, κατατίθεται το ποσό των 30€, πληρωτέο με την αίτηση στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR53 0172 0510 0050 5104 5781 323 . Δικαιούχος :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και αιτιολογία: PLATFORM SETUP + ON/MO

  Σημείωση 1: To υπόλοιπο κόστος αρχικής ενεργοποίησης  (€40) εξοφλείται με την τελική ενεργοποίηση, μετά την παρέλευση του δωρεάν τριμήνου και εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα. Το πλήρες τέλος ενεργοποίησης έχει ισόβια ισχύ και δεν χρεώνεται ξανά ακόμη και αν υπάρξει διακοπή χρήσης της πλατφόρμας και επανενεργοποίηση αργότερα.

  Το τέλος αρχικής και τελικής ενεργοποίησης δεν επιστρέφεται.

  Σημείωση 2: Το τέλος ενεργοποίησης αφορά στην ενεργοποίηση, ονοματοδοσία, ρυθμίσεις σωστής χρήσης, ανέβασμα logo κλπ. και παράδοση της πλατφόρμας προς τον τελικό χρήστη από την εταιρία διαχείρισης της πλατφόρμας. Η διαδικασία ενεργοποίησης δεν είναι αυτόματη και απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα περίπου 2 ημερών (ή και νωρίτερα) από την υποβολή του αιτήματος.

  1. Το μηνιαίο κόστος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στα €9,99/ αίθουσα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και είναι πληρωτέο προκαταβολικά ανά τρίμηνο (€ 29,97).

  Το δικαίωμα  χρήσης της πλατφόρμας θα διακόπτεται σε περίπτωση μη εξόφλησης. Ο χρήστης υποχρεούται (με δική του ευθύνη) να ελέγχει την ημερομηνία λήξης της περιόδου χρήσης ώστε να  αποφεύγεται οποιαδήποτε διακοπή.

  Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του εντός 3 ημερών (72 ωρών) από την ημερομηνία / ώρα εξόφλησης της συνδρομής.

  Ανεβάστε τα καταθετήρια σας και οριστικοποιήστε την προεγγραφή σας

   Στοιχεία μέλους και πληρωμής

   Ανέβασμα απόδειξης τραπέζης (pdf/photo/etc)

   Καλέστε μας