Εκπαιδευτική πλατφόρμα για όλα τα μέλη της Palso

Ενεργοποιήστε τη τώρα εδώ Φόρμα προεγγραφής στην πλατφόρμα e-learning palso-online.gr.

 • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή στο tablet η στο κινητό (λειτουργεί μέσω browser)
 • Λειτουργεί άριστα σε υπολογιστές με περιορισμένες δυνατότητες
 • Απεριόριστος χρόνος μαθήματος χωρίς διακοπές.
 • Απεριόριστοι μαθητές
 • Διαμοιρασμός οθόνης-ών , πίνακα, ήχου, video, βιβλίου μαθήματος, διαμοιρασμός αρχείων και υλικού.
 • Απεριόριστα breakout rooms
 • Συνομιλία (chat), ψηφοφορίες, πίνακας πολλαπλών χρηστών, διαμοιρασμός σημειώσεων, σήκωμα χεριού, emojis, βίντεο κάμερα.
 • Μαγνητοσκόπηση μαθήματος

Πίνακας ελέγχου εκμάθησης (learning analytics)

 • Ποιος παρακολουθεί το μάθημά σας
 • Ποιος συμμετέχει στο μάθημά σας
 • Ποιος μαθαίνει (βάσει απαντήσεων σε δημοσκοπήσεις).

Με τον Πίνακα ελέγχου (Learning Analytics), μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα μαθητές που δυσκολεύονται και να τους δώσετε σχόλια επιτόπου. Έχετε ζωντανά αναλυτικά στοιχεία στα χέρια σας, χωρίς καμία εξάρτηση από κάμερες web για να προσδιορίσετε εάν οι μαθητές ασχολούνται και μαθαίνουν.

Επιπλέον για τα κξγ της Palso

 • Προσωποποιημένη ιστοσελίδα για το κάθε κξγ. (πχ myLangyageCenter.palsodigital.gr)
 • Περισσότερες της μιας αίθουσας στην ιδιά διεύθυνση (η μαθητές σας δεν χρειάζεται να εγγραφούν)
 • Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής

Δοκιμαστικό περιβάλλον πλατφόρμας | Εγχειρίδιο Χρήσης

Κόστος ανά μηνά 9,99€ για κάθε αίθουσα. Κόστος αρχικής ενεργοποίησης (initial setup) 30€

Καλέστε μας