Γραπτή εξέταση: Σάββατο 16/12/2023

Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα

Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα εμπρόθεσμων Εξέταστρα late entries
B1 09:00-11:35 90€ 115€
B2 14:00-16:35 175€ 200€
C1 14:00-17:10 185€ 210€
C2 09:00-12:10 195€ 220€
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ
  • Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο
  • Για υποψήφιους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2020, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2023 και είναι δωρεάν.
  • Οι υποψήφιοι που είναι refer των περιόδων 06/2021, 12/2021, 05/2022 και 12/2022, έχουν δωρεάν δικαίωμα επανεξέτασης για τις 5 επόμενες (από τη δική τους) εξεταστικές περιόδους
  • Οι υποψήφιοι που είναι refer της περιόδου 05/2023 έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους 12/2023 – 05/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 12/2024-05/2025-12/2025
  • Οι υποψήφιοι που θα προκύψουν ως refer της περιόδου 12/2023 θα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους 05/2024-12/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 05/2025-12/2025-05/2026
  • Για τους υποψηφίους refer που θα έχουν δικαίωμα επί πληρωμή, η επανεξέταση επιπέδου Β1 είναι στα 25 € ανά δεξιότητα και η επανεξέταση επιπέδου B2, C1, C2 είναι στα 40 € ανά δεξιότητα
 • Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 29/09 έως 01/11. Αιτήσεις Late Entry έως και 16/11. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους & επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.
 • Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής. Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται (με τον τρόπο που υποδεικνύει ο σύλλογος) τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης το ΚΞΓ πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
 • Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας https://exampalso.gr/candidate από 29/09 έως 01/11 και αιτήσεις Late Entry έως και 16/11, τα στοιχεία του υποψηφίου να καταχωρούνται σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, να επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα.
 • Τρόποι πληρωμής:
  • με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (epos)
  • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN – ΒΟΙΩΤΙΑ.
 • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων δυσκολιών έως τις 01/11/2023. Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.
 • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο.
 • Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 2102120800)
 • Past papers & Sample tests υπάρχουν     διαθέσιμα στο σύνδεσμο:

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html

Εξεταστικά κέντρα NOCN Δεκεμβρίου 2023

ΠΟΛΗEXAM CENTREΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΠΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΙΝΙΟETO-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 52ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 5
ΑΘΗΝΑATH-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ WYNDHAM GRAND ATHENSΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 AXXON PLUSΣΟΛΩΝΟΣ 108
ΑΙΓΙΟAHA-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 1
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗEVR-616o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 156ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙKEI-615ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 2
ΑΡΤΑART-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΦΙΛΟΘΕΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΦΙΛΟΘΕΗ
ΒΕΡΟΙΑIMA-614ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 114ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11
ΒΟΛΟΣMAG-6132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ & ΒΛΑΧΑΒΑ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ & ΒΛΑΧΑΒΑ
ΔΡΑΜΑ DRA-616o ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΡΥΦΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΡΥΦΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΣZAK-611ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙΟΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΩΜΑ 321ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙΟΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΩΜΑ 32
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑTHP-61A' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2A' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ HER-61ΕΛΛΗΝ.ΜΕΣΟΓ.ΠΑΝ/ΜΙΟ (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ) ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 19-ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTHE-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑLAS-623ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΦΙΛΟΘΕΟΥ Α. 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΦΙΛΟΘΕΟΥ Α. 3
ΙΩΑΝΝΙΝΑIOA-61Τ.Ε.Ι4ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝΤ.Ε.Ι 4ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑKAV-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (AIROTEL GALAXY HOTEL)ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (AIROTEL GALAXY HOTEL)ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27
ΚΑΛΑΜΑΤΑMES-614ο & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (είσοδος στο πλάι)4ο & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (είσοδος στο πλάι)
ΚΑΡΔΙΤΣΑKAR-612ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 5 (ΕΝΑΝΤΙ Δ.Ε.Η.)2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 5 (ΕΝΑΝΤΙ Δ.Ε.Η.)
ΚΑΣΤΟΡΙΑKAF-614 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΛΕΩΦ.ΚΥΚΝΩΝ4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΛΕΩΦ.ΚΥΚΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗPIE-614 ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 154ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15
ΚΕΡΚΥΡΑKER-617o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7η ΠΑΡ.ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 77o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7η ΠΑΡ.ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 7
ΚΙΛΚΙΣKIL-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΘ. ΤΣΟΥΝΤΑ 22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΘ. ΤΣΟΥΝΤΑ 2
ΚΟΖΑΝΗKOZ-613ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗXAR-61CHRIS & EVE HOTEL3ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣCHRIS & EVE HOTEL3o χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣKOR-61ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΜΙΑ FTH-6111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO ΘΕΜ. ΛΑΖΟΥ
ΛΑΡΙΣΑLAR-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΒΑΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΒΑΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19
ΛΙΒΑΔΕΙΑ VIO-614ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 394ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39
ΜΟΛΑΟΙLAK-62ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 67ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 67
ΜΥΤΙΛΗΝΗMIT-616o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΚΕΛΗ 66ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΔΙΚΕΛΗ 6
ΝΑΥΠΛΙΟARG-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK HOTEL NAFPLIOΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK HOTEL NAFPLIOΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑHAL-61
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑEVR-621o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 173 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 173
ΠΑΡΟΣKYK-62ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣΜΑΡΠΗΣΣΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣΜΑΡΠΗΣΣΑ
ΠΑΤΡΑAHA-616ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣΝΟΡΜΑΝ 576ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣΝΟΡΜΑΝ 57
ΠΡΕΒΕΖΑPRL-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ
ΠΥΡΓΟΣILE-612o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49-51 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49-51
ΡΕΘΥΜΝΟ RET-615o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 1
ΡΟΔΟΣDOD-6115ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΡΟΔΙΝΙ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΡΟΔΙΝΙ
ΣΕΡΡΕΣSER-61ΕΛΠΙΔΑ RESORT & SPA HOTEL ΤΕΡΜΑ ΕΞΟΧΩΝΕΛΠΙΔΑ RESORT & SPA HOTEL ΤΕΡΜΑ ΕΞΟΧΩΝ
ΣΠΑΡΤΗLAK-611o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 211o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 21
ΤΡΙΚΑΛΑTRI-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 52ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 5
ΤΡΙΠΟΛΗARK-61OEBAΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 113ΟΕΒΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 113
ΧΑΛΚΙΔΑEVI-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
ΧΑΝΙΑCHA-61ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΡΝΙΕΣΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 2, ΜΟΥΡΝΙΕΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 2, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
ΧΙΟΣATH-63ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHANDRIS ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHANDRIS ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

Τι είναι το NOCN;

Συνοπτική παρουσίαση πιστοποιητικού

Η PALSO έχει αποκλειστική συνεργασία με τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN (National Open College Network), για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Το ΝΟCN  δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες.

Εξετάσεις NOCN

Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Τα Αποτελέσματα Εξετάσεων NOCN είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιους περιόδου Μαΐου κατά το τέλος Ιουλίου και για τους υποψήφιους περιόδου Δεκεμβρίου κατά το τέλος Φεβρουαρίου.

Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα για την εξεταστική του Μαΐου τον Οκτώβριο και για την εξεταστική του Δεκεμβρίου τον Απρίλιο.

Πλεονεκτήματα NOCN

Προσαρμοσμένο ηλικιακά

Το NOCN έχει θέματα στο Reading & Writing τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και η πλειοψηφία των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, κυρίως στο επίπεδο Β2.

Φιλικά σχεδιασμένο

Οι γραπτές εξετάσεις ακολουθούν την τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία είναι πολύ οικεία και φιλική για τους μαθητές. Η εξέταση στα προφορικά γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος των υποψηφίων, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Επιπλέον στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

Σταθερή Δομή & Βαθμολογία

Από το επίπεδο B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής, όπως και ο βαθμός επιτυχίας. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Αναλυτικά οι ενότητες και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Το μοναδικό πιστοποιητικό που κατοχυρώνεις τις δεξιότητες που πέρασες.

Οι υποψήφιοι κατοχυρώνουν τις δεξιότητες στις οποίες έχουν επιτύχει για τις επόμενες 5 εξεταστικές περιόδους και επανεξετάζονται μόνο σε αυτές που υπολείπονται. 

New Grading Profile

Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες.

Η βάση στο Writing είναι 12/24 marks.

Το New Grading Profile εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους. Στους refer υποψήφιους που επαναλαμβάνουν 2 ή περισσότερες δεξιότητες, το Near Pass ‘διατηρείται’ ως επίδοση, εάν στην επανεξέταση δεν επιτευχθεί υψηλότερη.

Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για τους υποψήφιους με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες.

 

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Το NOCN με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014 πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Συχνές ερωτήσεις και απορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Είμαι Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών τους κάνοντας είσοδο στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες PALSO».

Προετοιμάζεις υποψήφιους;

Αναλυτική παρουσίαση (ενότητες, χρόνος εξέτασης, βαθμολόγηση)

Past papers

Authentic speaking recording/ mark sheet

Authentic writing tasks/ feedback

Βιβλιογραφία

Syllabus

Μάθετε εδώ τους όρους και τις προϋποθέσεις εάν προετοιμάζετε υποψηφίους NOCN.

Συνοπτική παρουσίαση NOCN

Είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους τοπικούς συλλόγους PALSO on-line, δημιουργώντας το λογαριασμό τους στη «Σελίδα υποψηφίου». Αναλυτικές οδηγίες υποβολής on-line αιτήσεων ανεξάρτητων υποψηφίων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εξέταστρα, πρόγραμμα, οδηγίες εγγραφής εξετάσεων

Υλικό προετοιμασίας για ανεξάρτητους υποψήφιους NOCN

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ότι χρειάζεστε για τη σωστή προετοιμασία σας:

Past papers

Authentic speaking recording/ mark sheet

Authentic writing tasks/ feedback

Βιβλιογραφία

Syllabus

Οδηγίες προς εξεταζόμενους για την προφορική εξέταση

Past Papers NOCN με απαντήσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΥΠΟΣ *ΓΛΩΣΣΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΠΕΔΟΑΡΧΕΙΟ
NOCNL-R-W-SΑΓΓΛΙΚΑALL YEARSB1 / B2 / C1 / C2WRITING AND LISTENING ALL YEARS
Call Now ButtonΚαλέστε μας