Γραπτή εξέταση: Σάββατο 27/05/2023

Κόστος επανεξέτασης για 1, 2 ή 3 parts: Δωρεάν για εμπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής

Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα

Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα εμπρόθεσμων Εξέταστρα late entries
B1 09:00-11:35 90€ 115€
B2 14:00-16:35 175€ 200€
C1 14:00-17:10 185€ 210€
C2 09:00-12:10 195€ 220€
  • Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε από το Σύλλογο της περιοχής σας.
  • Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 20/02 έως 31/03. Αιτήσεις Late Entry έως και 02/05. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους & επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.
  • Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής. Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται (με τον τρόπο που υποδεικνύει ο σύλλογος) τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης το ΚΞΓ πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
  • Τρόποι πληρωμής: α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN – ΒΟΙΩΤΙΑ.
  • Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Ιουλίου 2020, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2023. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.
  • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων δυσκολιών έως τις 31/03/2023. Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.
  • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο.
  • Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 2102120800)
  • Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στο σύνδεσμο: http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html

Περιηγηθείτε στον παρακάτω πίνακα για να μάθετε την διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου NOCN της περιοχής σας για τις εξετάσεις Μαΐου 2023.

Εξεταστικά κέντρα NOCN Μαΐου 2023

Πόλεις όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα NOCN για την εξεταστική Μαΐου 2023
ΠΟΛΗEXAM CENTRE CODEΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΠΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΠΤΩΝΤ.Κ.ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣLAS-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΜΠΕΙΧΑΒΑΝΙΑ72100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΜΠΕΙΧΑΒΑΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟETO-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 5301312ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 5
ΑΘΗΝΑATH-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ WYNDHAM GRAND ATHENSΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210437AXXON PLUSΣΟΛΩΝΟΣ 108
ΑΘΗΝΑATH-62ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΑΦΟΛΙΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 87-8911474AXXON PLUSΣΟΛΩΝΟΣ 108
ΑΘΗΝΑATH-65ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ WYNDHAM GRAND ATHENSΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210437AXXON PLUSΣΟΛΩΝΟΣ 108
ΑΘΗΝΑATH-64ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 (6ος ΟΡΟΦΟΣ10671AXXON PLUSΣΟΛΩΝΟΣ 108
ΑΙΓΙΟAHA-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 1251001ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄1
ΑΚΡΑΤΑAHA-632ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29250062ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗEVR-616ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15681006ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15
ΑΜΦΙΣΣΑFTH-641οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΙ.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16331001οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΙ.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙKEI-615ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 2281005ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 2
ΑΡΙΔΑΙΑTHE-611ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ1ο ΧΙΛΙΟΜ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ584001ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ1ο ΧΙΛΙΟΜ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΑΡΤΑART-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ47042ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ
ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣKOR-62ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥΑΧΕΕΠΑΝΣ 2820002ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥΑΧΕΕΠΑΝΣ 28
ΒΕΡΟΙΑIMA-614ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11591324ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11
ΒΟΛΟΣMAG-6112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓ.ΔΗΜΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ3822112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓ.ΔΗΜΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣTHE-693ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΚ.ΒΑΡΝΑΛΗ 1581003ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΚ.ΒΑΡΝΑΛΗ 1
ΓΡΕΒΕΝΑKOZ-621ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΒΕΝΩΝΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 10511001ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΒΕΝΩΝΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 10
ΔΡΑΜΑDRA-616o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣΠΑΡΥΦΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ661326ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣΠΑΡΥΦΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑLAR-631ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΤΕΡΜΑ 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ402001ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΤΕΡΜΑ 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣKYK-611ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΡΟΥΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16841001ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΡΟΥΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
ΖΑΚΥΝΘΟΣZAK-614ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ291004ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑTHP-61Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 246100Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟHER-61ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓ. ΠΑΝ/ΜΙΟ (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ)ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ714106ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 19 - ΚΕΝΤΡΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟHER-62ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXYΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 75713066ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 19 - ΚΕΝΤΡΟ
ΘΑΣΟΣKAV-62ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥΛΙΜΕΝΑΣ64004ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥΛΙΜΕΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTHE-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α544531ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTHE-63ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΟΝΟΜΑ" ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 24546291ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTHE-641ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α544531ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣΠΑΠΑΦΗ 130 Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣTHE-68ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣΣΤΑΥΡΟΣ57014ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΗΒΑVIO-627ο & 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 72-74322007ο & 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 72-74
ΙΩΑΝΝΙΝΑIOA-61ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ4ο ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ45500ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ4ο ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑKAV-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2765302ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27
ΚΑΛΑΜΑΤΑMES-614ο & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (είσοδος στο πλάι)241004ο & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (είσοδος στο πλάι)
ΚΑΛΥΜΝΟΣDOD-641ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥΧΩΡΑ852001ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥΧΩΡΑ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑFTH-65ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 735008ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 7
ΚΑΡΔΙΤΣΑKAR-612ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 5 (ΕΝΑΝΤΙ Δ.Ε.Η.)431312ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 5 (ΕΝΑΝΤΙ Δ.Ε.Η.)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙFTH-662οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 59361002οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 59
ΚΑΣΤΟΡΙΑKAF-612ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΧΛΟΗ521002ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΧΛΟΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗPIE-614ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15601004ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15
ΚΕΡΚΥΡΑKER-61ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΨΩΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ49100ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΨΩΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑKER-64ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΨΩΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ491007ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ7η ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ 7
ΚΕΡΚΥΡΑKER-627ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ7η ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ 7491007ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ7η ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ 7
ΚΙΛΚΙΣKIL-612o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣΑΘ. ΤΣΟΥΝΤΑ 2611002o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣΑΘ. ΤΣΟΥΝΤΑ 2
ΚΟΖΑΝΗKOZ-613ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1501003ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗXAR-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHRIS & EVE3ο ΧΛΜ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ69100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHRIS & EVE3ο ΧΛΜ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣKOR-61ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ20100ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΜΙΑFTH-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ)3510011ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΛΑΖΟΥ
ΛΑΜΙΑFTH-6211ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ3513311ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΛΑΖΟΥ
ΛΑΡΙΣΑLAR-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΒΑΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1941222ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΒΑΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19
ΛΕΡΟΣDOD-672ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥΛΑΚΚΙ854002ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥΛΑΚΚΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑVIO-614ο ΔΗΜOTIKO ΣΧΟΛEIO ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39321314ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙETO-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΚΑΨΑΛΗ 25302001ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΚΑΨΑΛΗ 25
ΜΟΛΑΟΙLAK-62ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 6723052ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 67
ΜΥΤΙΛΗΝΗMIT-611o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕΡΜΟΥ 1811001ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕΡΜΟΥ 1
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣETO-633ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ303003ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΟARG-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK HOTEL NAFPLIOΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 121100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK HOTEL NAFPLIOΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑHAL-61ΕΠΑΛ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 363200ΕΠΑΛ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
ΝΙΣΥΡΟΣDOD-68ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ Λ.Τ.ΜΑΝΔΡΑΚΙ85303ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ Λ.Τ.ΜΑΝΔΡΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥHER-662ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝΜΟΙΡΕΣ704002ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝΜΟΙΡΕΣ
ΞΑΝΘΗXAR-62ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ9ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΑΒΔΗΡΩΝ67064ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ9ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΑΒΔΗΡΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΑVIO-63ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΠΥΡΓΟΥ 132011ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΠΥΡΓΟΥ 1
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑEVR-621ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 173682001ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 173
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝCHA-62ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ73101ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΠΑΞΟΙKER-63ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΞΩΝΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ49082ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΞΩΝΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ
ΠΑΡΟΣKYK-62ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣΜΑΡΠΗΣΣΑ84400ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣΜΑΡΠΗΣΣΑ
ΠΑΤΜΟΣDOD-65ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥΣΚΑΛΑ85500ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥΣΚΑΛΑ
ΠΑΤΡΑAHA-616ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝΝΟΡΜΑΝ 57262236ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝΝΟΡΜΑΝ 57
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟKIL-623ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ612003ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑPRL-61ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ48100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑKOZ-63ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ3ο ΧΛΜ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ50200ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ3ο ΧΛΜ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΥΡΓΟΣILE-612ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49-51271312ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49-51
ΠΥΡΓΟΣILE-624ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1271314ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1
ΡΕΘΥΜΝΟRET-615o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 1741325o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 1
ΡΟΔΟΣDOD-6115ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΡΟΔΙΝΙ8510015ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ
ΣΕΡΡΕΣSER-61ΕΛΠΙΔΑ RESORT & SPA HOTELΤΕΡΜΑ ΕΞΟΧΩΝ62100ΕΛΠΙΔΑ RESORT & SPA HOTELΤΕΡΜΑ ΕΞΟΧΩΝ
ΣΠΑΡΤΗLAK-611o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 21231001ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 21
ΤΡΙΚΑΛΑTRI-612ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 5421322ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 5
ΤΡΙΠΟΛΗARK-6112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ2213212ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΦΑΡΣΑΛΑLAR-622ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 10403002ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 10
ΦΙΛΙΑΤΡΑMES-62ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 124300ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1
ΧΑΛΚΙΔΑEVI-6121ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΧΡ.ΚΑΨΑΛΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ3413121ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΧΡ.ΚΑΨΑΛΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
ΧΑΝΙΑCHA-61ΕΠΑΛ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΡΝΙΕΣΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 2, ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ73100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΦΕΛΗΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 47
ΧΙΟΣATH-63ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHANDRIS HOTELΠΡΟΚΥΜΑΙΑ82100ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHANDRIS HOTELΠΡΟΚΥΜΑΙΑ
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣEVI-62ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝΩΡΕΟΙ34012ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝΩΡΕΟΙ

Τι είναι το NOCN;

Συνοπτική παρουσίαση πιστοποιητικού

Η PALSO έχει αποκλειστική συνεργασία με τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN (National Open College Network), για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Το ΝΟCN  δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες.

Εξετάσεις NOCN

Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Τα Αποτελέσματα Εξετάσεων NOCN είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιους περιόδου Μαΐου κατά το τέλος Ιουλίου και για τους υποψήφιους περιόδου Δεκεμβρίου κατά το τέλος Φεβρουαρίου.

Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα για την εξεταστική του Μαΐου τον Οκτώβριο και για την εξεταστική του Δεκεμβρίου τον Απρίλιο.

Πλεονεκτήματα NOCN

Προσαρμοσμένο ηλικιακά

Το NOCN έχει θέματα στο Reading & Writing τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και η πλειοψηφία των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, κυρίως στο επίπεδο Β2.

Φιλικά σχεδιασμένο

Οι γραπτές εξετάσεις ακολουθούν την τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία είναι πολύ οικεία και φιλική για τους μαθητές. Η εξέταση στα προφορικά γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος των υποψηφίων, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Επιπλέον στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

Σταθερή Δομή & Βαθμολογία

Από το επίπεδο B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής, όπως και ο βαθμός επιτυχίας. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Αναλυτικά οι ενότητες και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Το μοναδικό πιστοποιητικό που κατοχυρώνεις τις δεξιότητες που πέρασες.

Οι υποψήφιοι κατοχυρώνουν τις δεξιότητες στις οποίες έχουν επιτύχει για τις επόμενες 5 εξεταστικές περιόδους και επανεξετάζονται μόνο σε αυτές που υπολείπονται. 

New Grading Profile

Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες.

Η βάση στο Writing είναι 12/24 marks.

Το New Grading Profile εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους. Στους refer υποψήφιους που επαναλαμβάνουν 2 ή περισσότερες δεξιότητες, το Near Pass ‘διατηρείται’ ως επίδοση, εάν στην επανεξέταση δεν επιτευχθεί υψηλότερη.

Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για τους υποψήφιους με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες.

 

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Το NOCN με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014 πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Συχνές ερωτήσεις και απορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Είμαι Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών τους κάνοντας είσοδο στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες PALSO».

Προετοιμάζεις υποψήφιους;

Αναλυτική παρουσίαση (ενότητες, χρόνος εξέτασης, βαθμολόγηση)

Past papers

Authentic speaking recording/ mark sheet

Authentic writing tasks/ feedback

Βιβλιογραφία

Syllabus

Μάθετε εδώ τους όρους και τις προϋποθέσεις εάν προετοιμάζετε υποψηφίους NOCN.

Συνοπτική παρουσίαση NOCN

Είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους τοπικούς συλλόγους PALSO on-line, δημιουργώντας το λογαριασμό τους στη «Σελίδα υποψηφίου». Αναλυτικές οδηγίες υποβολής on-line αιτήσεων ανεξάρτητων υποψηφίων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εξέταστρα, πρόγραμμα, οδηγίες εγγραφής εξετάσεων

Υλικό προετοιμασίας για ανεξάρτητους υποψήφιους NOCN

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ότι χρειάζεστε για τη σωστή προετοιμασία σας:

Past papers

Authentic speaking recording/ mark sheet

Authentic writing tasks/ feedback

Βιβλιογραφία

Syllabus

Οδηγίες προς εξεταζόμενους για την προφορική εξέταση

Past Papers NOCN με απαντήσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΥΠΟΣ *ΓΛΩΣΣΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΠΕΔΟΑΡΧΕΙΟ
NOCNL-R-W-SΑΓΓΛΙΚΑALL YEARSB1 / B2 / C1 / C2WRITING AND LISTENING ALL YEARS
Call Now ButtonΚαλέστε μας