Ποιοί είμαστε

Η Ομοσπονδία PALSO αποτελεί το πλέον έγκριτο συνδικαλιστικό όργανο και εξεταστικό φορέα στην Ελλάδα. Η PALSO διεξάγει εξετάσεις ξένων γλωσσών με επιτυχία από την ίδρυσή της, ενώ υποστηρίζει έμπρακτα τα συμφέροντα των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών που είναι μέλη της.

 Η Ομοσπονδία τηρεί τις αρχές και τις αξίες που στόχο έχουν την προστασία του κοινωνικού συνόλου, του δημοσίου συμφέροντος, τη διεξαγωγή εξετάσεων με γνώμονα τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας γλωσσομάθειας καθώς και την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής ηθικής από τα μέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και των τοπικών σωματείων.

Συμμερίζεται: Την άποψη των δικαστικών αρχών για αποφυγή οικονομικών προσφορών που στόχο έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Πιστεύει: Στην αξία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που παρέχονται μετά από αδιάβλητες εξετάσεις.

Υποστηρίζει: Την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, η οποία αναδεικνύει την ικανότητα των μαθητών σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες.

Εμπιστεύεται: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και έχουν ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ξεκαθαρίζει: Πως η μόνη δραστηριότητα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι η διδασκαλία ξένης γλώσσας, σύμφωνα και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Αποστολή

Αποστολή της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – μελών της.  Η Ομοσπονδία PALSO στοχεύει παράλληλα στη διεξαγωγή αξιοκρατικών εξετάσεων ξένων γλωσσών, οι οποίες πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες βεβαιώσεις γλωσσομάθειας για τους συμμετέχοντες.

Ιστορία κτιρίου PALSO

Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών είναι ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα κτίρια της Αθήνας. Χτίστηκε το 1932 στην ίδια θέση στα ίδια θεμέλια που βρισκόταν το σπίτι του οπλαρχηγού του 1821 Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και του πρωθυπουργού της Ελλάδας Καλογερόπουλου πεθερού του Πετρόμπεη. Αγοράστηκε στις 18 Οκτωβρίου 1989 και εγαινιάστηκε στις 2 Ιουνίου 1990 από το 5ο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με τα πιο κάτω μέλη:

Βασίλης Kροντήρης ♦ Πρόεδρος

Μαρία Αναστασάκη ♦ A’ Aντιπρόεδρος

Ελένη Μούτσιου ♦ Β’ Αντιπρόεδρος

Θωμάς Χριστοδουλίδης ♦ Γ’ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Πετρόγκωνας ♦ Γενικός Γραμματέας

Βίβιαν Βύσσινου ♦ Ταμίας

Πόπη Βασιλάκου ♦ Α’ Eφορος εξετάσεων

Γιάννα Παπαβασιλείου ♦ Β Έφορος Περιουσίας

Άρης Μαζαράκης ♦ Γ’ Eφορος εκδηλώσεων

Λέλα Σουμπλή ♦ Δ’ Eφορος τύπου

Κώστας Γκάνας ♦ Μέλος

Γρηγόρης Μυτακίδης ♦ Μέλος

Γιάννης Φλωράς ♦ Μέλος

Ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε από τους αρχιτέκτονες Θωμά Χόντο και Παναγιώτη Σέμπρο.

Καλέστε μας